Ing. František Zábranský  
 
HYDRO - EKO  

 
 
 
     
  Vítáme Vás na stránkách firmy:
Ing. František Zábranský, H Y D R O - E K O
 
     
  Jsem autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) - číslo autorizace 1200373. Zabývám se projekční a inženýrskou činností, a to v oblasti staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizace IV00), stejně jako jejich realizací (viz. výpis živnostenských listů – historie) …