Ing. František Zábranský  
 
HYDRO - EKO  

 
 
 

Historie firmy

 
  Firma byla zaregistrována dne 18.7.1991 na Okresním úřadu v Přerově – Referát živnostenský, a to jako fyzická osoba se sídlem podnikání v Přerově. Firma vystupuje pod oficiálním názvem – obchodním jménem:  
     
  ING. FRANTIŠEK ZÁBRANSKÝ,
HYDRO - EKO
 
     
 

a je držitelem těchto živnostenských listů:
- Projektová činnost ve výstavbě
- Inženýrská činnost ve výstavbě
- Provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování

a dalších dokumentů:
- Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru vodohospodářské stavby
- Certifikát odbornosti CŽV ČKAIT (I, II, III
, IV)
- Osvědčení o členství v Asociaci pro vodu ČR (CzWA)
- Certifikát Mze k přípravě projektů programů EU

   

Firma má svoji provozovnu v kancelářích (nebytové prostory ve vlastnictví firmy) na ulici
Kozlovská 47, Přerov  I –Město
.
 
 
 
V současné době má firma 5 pracovníků, a v případě větších zakázek či nárazových prací se využívá spolupráce na dohodu o provedení práce, a zároveň máme stálou síť externích pracovníků potřebných profesí.
 
Kanceláře jsou vybaveny nejmodernější výpočetní technikou, na kterou navazuje také výstup barevných tiskáren všech potřebných kategorií (Canon, Brother a Samsung) vč. barevného velkoplošného plotru (HP). Pro reprografické práce máme kvalitní kopírovací přístroje Konica Minolta a Brother. Tato technika má stálý servis od specializované firmy JKV cz - Trade&Logistic s.r.o., Přerov.  Tímto je zajištěn kvalitní výstup výsledných prací naší firmy.
 
Firma má základní geodetické vybavení, tj. kompletní nivelační soupravu Topcon vč. doplňkových zařízení a digitální teodolit Astor EDT 20, planimetrickou soupravu mechanickou Sokkia a digitální Placom vč. digitálního křivkoměru RunMate, a pro délkové měření pásma různých délek, laserový dálkoměr Leica a měřické kolečko BMI, včetně dalších drobných geodetických pomůcek a zařízení.